Equips i procés de fabricació de cadenes

Una gran part de la vida útil de la cadena es deu al tractament tèrmic, per tant, la companyia introdueix contínuament equips avançats de tractament tèrmic i desenvolupa un nou procés de tractament tèrmic; la càrrega final de la cadena depèn principalment del procés de tractament tèrmic de la peça de cadena; el temps d’allargament inicial i la resistència al desgast (vida útil) de la cadena depenen principalment del procés de tractament tèrmic de la mànega i l’eix del passador; segons la teoria del barril, la qualitat de tota la cadena acabada depèn de la peça amb la menor qualitat. la duresa superficial i la duresa interna de cada peça poden assolir un valor òptim equilibrat, per tal d’aconseguir l’estabilitat de qualitat de la cadena de productes acabats.


Hora de publicació: 18 de juny de 2020